Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia”  Deklaracja z Salamanki, UNESCO 1994 Deklaracja z Salamanki, UNESCO 1994WITAMY NA STRONIe

Sosw w Jeleniej górze


 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

 ul. Kruszwicka 3 (za zajezdnią MZK)

 58-500 Jelenia Góra

 tel. 75 76 78 963, 75 75 38 723

 e-mail: zsipssekretariatwp.pl

 

SZKOŁA  na Facebooku: 

SOSW Kruszwicka

Szkoła ul. Wolności 

Szkoła ul. Grottgera

Internat

 

 

 

 


adresy internetowe Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

soswjg.pl

soswsp.jimdo.com